Метални дилата ви они спо с е и

  • 不锈钢金属波纹管波纹伸缩接头

    Ребрастидилатациониспојевисаметалниммехомоднерђајућегчелика

    Металниекспанзиониспојевикојисеназивајуиметалниребрастикомпензатори,састојесеодметалнихмеховаидодатакакаоштосукрајњацев,подршка,прирубницаицев。Метални дилата ви они спо с е исе могу користити за апсорпцију промена димензија цевовода, водова и контејнера узрокованих термичким ширењем и хладном контракцијом, или за компензацију аксијалног, попречног и угаоног померања цевовода, водова и контејнера.Такође се може користити за смањење буке и вибрација.

Baidu
map