Резеңкежәнепластмассабұйымдарына,нейлоннанжасалғанбұйымдарға,полиуретанды(PU)бұйымдарынажәнеоларменбайланыстыөнімдергемаманданғанжеткізушілерменэкспорттаушылар

Тапсырыссұрау

Біздің компанияға қош келдіңіз

Біз研发、өндірісжәнесатудыбіріктіретінкәсібирезеңкежәнепластикөндірушіміз

Бізтуралы

开云体育平台官网下载

Бізде15жылданастамсыртқысаудатәжірибесібаркүштісатужәнеқызметкөрсетутобыбар,олклиенттергежан——жақтыкәсібиқызметтердіұсынаалады。Тасымалдаужәнежүктасымалдауүшінбізсізгееңүнемдітасымалдаурежимібойыншаұсыныстардыберуүшінәртүрліжеткізушарттарынасәйкесәртүрліжүктердіжөнелтудіұйымдастырааламыз。

  • 工厂drawing2
  • 工厂图纸

Соңғыжаңалықтар

Біздіңкомпанияменсаланыңсоңғыжаңалықтарытуралыбіліңіз

  • 聚四氟乙烯衬里波纹管的优点
    Біздіңкомпания(山东金星橡胶塑料有限公开云体育体育客户端司)әртүр开云体育导航лікомпенсаторлардышығарадыжәнежеткізеді:резеңкекомпенсаторлар,聚四氟乙烯компенсаторлары,聚四氟乙烯төселгенкомпенсаторлар,металлкомпенсаторлар,металлемескомпенсаторлар(матакомпенсаторлары)。Бүгін оның артықшылықтарын білейік…
  • 使用大直径橡胶管时应注意什么开云体育导航
    Біздіңкомпания(山东金星橡胶塑料有限公开云体育体育客户端司)әртүр开云体育导航лірезеңкетүтіктердішығарадыжәнежеткізеді。Үлкендиаметрлірезеңкешлангтарбіздіңөнеркәсіптікшлангтарғажатады,үлкендиаметрлірезеңкетүтіктердіңкөптегентүрлерібар,мысалы,резеңкешланг,теңізшлангі,теңізмайырезеңкешланг,қалқымалырезеңк,емайшлангі……
Baidu
map