Προμηθευτέςκαιεξαγωγείςπουειδικεύονταισεπροϊόντααπόκαουτσούκκαιπλαστικά,προϊόντανάιλον,προϊόνταπολυουρεθάνης(PU)καισυναφήπροϊόντα

Ζητήστεπαραγγελία

Καλώς θατ τ

ΕίμαστεεπαγγελματίαςκατασκευαστήςκαουτσούκκαιπλαστικώνπουενσωματώνειτηνΕ&Ατηνπαραγωγήκαιτιςπωλήσεις

Σχετικά με ε α ς

开云体育平台官网下载

Διαθέτουμεμιαισχυρήομάδαπωλήσεωνκαιυπηρεσιώνμεπερισσότερααπό15χρόνιαεμπειρίαςστοεξωτερικόεμπόριο,ηοποίαμπορείναπαρέχειστουςπελάτεςολοκληρωμένεςεπαγγελματικέςυπηρεσίες。Γιατημεταφοράκαιτημεταφοράεμπορευμάτων,μπορούμεναοργανώσουμεδιάφορεςαποστολέςεμπορευμάτωνσύμφωναμεδιαφορετικούςόρουςπαράδοσηςγιανασαςπαρέχουμετιςπιοοικονομικέςπροτάσειςτρόπωνμεταφοράς。

  • 工厂drawing2
  • 工厂图纸

Τελευταίανέα

Μάθετεγιατατελευταίανέατηςεταιρείαςκαιτουκλάδουμας

  • 聚四氟乙烯衬里波纹管的优点
    Ηεταιρείαμας(山东金星橡胶塑料有限公司开云体育体育客户端)παράγε开云体育导航ικαιπρομηθεύειδιάφορουςαρμούςδιαστολής:αρμούςδιαστολήςαπόκαουτσούκ,αρμούςδιαστολής聚四氟乙烯,αρμούςδιαστολήςμεεπένδυση聚四氟乙烯,μεταλλικούςαρμούςδιαστολής,μημεταλλικούςαρμούςδιαστολής(υφασμάτινεςδιαστολές)。Σήμερα α ζ (μ) τ (μ) τ (μ)…
  • 使用大直径橡胶管时应注意什么开云体育导航
    Ηεταιρείαμας(山东金星橡胶塑料有限公司开云体育体育客户端)παράγε开云体育导航ικαιπρομηθεύειδιάφορουςελαστικούςσωλήνες。Οελαστικόςσωλήναςμεγάληςδιαμέτρουανήκειστουςβιομηχανικούςμαςεύκαμπτουςσωλήνες,οιελαστικοίεύκαμπτοισωλήνεςμεγάληςδιαμέτρουέχουνπολλούςτύπους,όπωςοελαστικόςσωλήναςβυθοκόρησης,οθαλάσσιοςσωλήνας,οελαστικόςσωλήναςλαδιούθαλάσσης,τοπλωτόκαουτσούκ,οσωλήναςλαδιού……
Baidu
map