Флексибилно метално с ево о за храну

  • 食品级柔性金属软管和软管组件

    Флексибилнаметалнацреваицревазахранузахрану

    Еластичнаконтураметалногцревазахрануолакшаваапсорпцијуразличитихдеформацијакретањаицикличнихоптерећења。,Посебноможедакомпензујевеликепомакеусистемуцевовода,којиједуживектрајањаодосталихцрева。Флексибилно метално с ево о за хрануима веће свеобухватне економске предности, широко се користи као жица и електрична заштита у ожичењу прецизних инструмената, електричне енергије, жице, пластике, гуме и других индустрија.

Baidu
map