Зэвэрдэггүй а ан н н метал хоолой

  • 定制不锈钢柔性金属软管

    Зэвэрдэггүй а ан н н хатан метал хоолой

    Зэвэрдэггүйгануянметаллхоолой,холбоххэрэгслийгус,уур,халуунтос,хийзэрэгсистемдөргөнашиглахболомжтойбөгөөдутас,кабель,оптикутас,автоматбагажийндохионышугам,багажныутас,кабелийнхамгаалалтынхоолойзэрэгтхамгаалалтынхоолойболгонашиглажболно。,жижигкалибрынзэвэрдэггүйгантөмөрхоолойгнарийнэлектронтөхөөрөмжболонмэдрэгчийнхэлхээнийхамгаалалт,нарийноптикмасштабынмэдрэгчийнхэлхээнийхамгаалалт,үйлдвэрийнмэдрэгчийнхэлхээнийхамгаалалтадашигладаг。Учирньэнэньмашсайнуянхатанчанар,зэврэлтэндтэсвэртэй,өндөртемпературттэсвэртэй,элэгдэлдтэсвэртэй,суналтынэсэргүүцэлтэйбайдаг。

Baidu
map