Металл өргөтгөлийн холбоос

  • 不锈钢金属波纹管波纹伸缩接头

    ЗэвэрдэггүйганметаллхөөрөгАтирааттэлэлтийнүе

    МеталлтэлэлтийнхолбоосыгмөнметаллАтирааткомпенсаторгэжнэрлэдэгбөгөөдэнэньметаллхөөрөг,төгсгөлийнхоолой,тулгуур,фланц,хоолойзэрэгхэрэгслүүдээсбүрддэг。Дулаанытэлэлт,хүйтэнагшилтаасүүссэншугамхоолой,хоолой,савныхэмжээсийнөөрчлөлтийгшингээх,дамжуулаххоолой,хоолой,савнытэнхлэгийн,хөндлөнбаөнцгийншилжилтийгнөхөхөдметаллөргөтгөлийгашиглажболно。Үүнийгдуучимээ,чичиргээгбагасгахадашиглажболно。

Baidu
map