Буушланг

  • 高温高压蒸汽橡胶软管开云体育导航

    ЖогоркуТемператураЖогоркуБасымдагыбуурезинашланг

    Буушланг/түтүк/түтүкүчбөлүктөнтурат:ичкирезинакатмары,көпкатмарлуукездемеорогучкатмарыжезымөрүлгөнкатмарыжанасырткырезинакатмары。Шлангдыничкижанасырткырезинакатмарларыысыккамыктытуруштукберетургансинтетикалыкрезинаданжасалган,алэмичоордункорпусужумшактык,жеңилдик,жакшыийкемдүүлүкжанаысыккатуруктуулукөзгөчөлүктөрүнөээ。Буушлангынынартыкчылыктары-кичинекейтышкыдиаметргечыдамкайлык,майгакаршылык,ысыккатуруктуулук,мыктыаткаруу、жеңилдик,жумшактыкжанабышыктык,ж,б。шлангдынминжарылуубасымыжумушчубасымдантөртэсекөп。

Baidu
map