Маркуч а а а а

  • 高温高压蒸汽橡胶软管开云体育导航

    Високотемпературенгуменмаркучзапарасвисоконалягане

    Маркучът/тръбата/тръбатазапарасесъстоиоттричасти:вътрешенгуменслой,многослоенплатнееннавиващслойилиоплетенслойоттеливъншенгуменслой。Вътрешнитеивъншнитегуменислоевенамаркучасаизработениотсинтетиченкаучуксотличнатоплоустойчивост,атялотонатръбатаимамекота,лекота,добрагъвкавостивисокихарактеристикинатоплоустойчивост。Предимстватанамаркучазапарасамалъктолеранснавъншендиаметър,устойчивостнамасло,устойчивостнатоплина,отличнапроизводителност,лекота,мекотаииздръжливостидр。Минималнотоналяганенаразрушаваненамаркучаечетирипътипо——голямоотработнотоналягане。

Baidu
map