Гумен маркуч с с ол л м иа амет р

  • 开云体育导航船用疏浚水、吸泥、排泥用胶管

    Гуменмаркучзаизпусканенакалзаморскидрагажниводи

    Основнитеприложениянатозивидгуменимаркучисаизчистваненаустията,попълваненаплажовеилиголемимелиорацииидругистроителнипроекти。Маркучътзавсмукванеидоставянесголямдиаметърелесензасвързванестръбопровод,иможеданамалитрептенията,причинениотвълните。Направете носи ител в ма с ку - а по-гладък。Заплаващодрагиранеморскигуменмаркучсеизползвазаинженерингнадрагиран,есъчетансдраггер。

Baidu
map