धातू विस्तार सांधे

  • 不锈钢金属波纹管波纹伸缩接头

    स्टेनलेसस्टीलमेटॅलिकबेलोजनालीदारविस्तारसांधे

    मेटलएक्सपेन्शनजॉइंट्सनामेटलकोरुगेटेडकम्पेन्सेटरदेखीलम्हणतात,तेमेटलबेलोआणिएंडपाईप,सपोर्ट,फ्लॅंजआणिकंड्युटयांसारख्याउपकरणांनीबनलेलेआहे。औष्णिकविस्तारआणिशीतआकुंचनयामुळेपाइपलाइन,नळआणिकंटेनरमधीलआयामीबदलशोषूनघेण्यासाठीकिंवापाइपलाइन,नळआणिकंटेनरच्याअक्षीय,आडवाआणिकोनीयविस्थापनाचीभरपाईकरण्यासाठीमेटलविस्तारजोडांचावापरकेलाजाऊशकतो。हेआवाजकमीकरण्यासाठीआणिकंपनकमीकरण्यासाठीदेखीलवापरलेजाऊशकते。

Baidu
map