Метални експанзио они з о лобов

  • 不锈钢金属波纹管波纹伸缩接头

    Металнимевовиодн”ерѓосувачкичеликБрановидниекспанзионизглобов。и

    Металнитеекспанзионизглобовисенарекуваатиметалнибрановидникомпензатори,составенодметалнимевовиидодатоцикакоштосекрајнатацевка,потпората,прирабницатаиканалот。Металнитеекспанзионизглобовиможедасекористатзаапсорпцијанадимензионалнитепроменинацевководи,цевководииконтејнерипредизвиканиодтермичкаекспанзијаиладнаконтракција,илизакомпензирањенааксијално,попречноиаголнопоместувањенацевководи,проводницииконтејнери。Можедасекористиизанамалувањенабучаватаинамалувањенавибрациите。

Baidu
map