Чоң д ам мет и езина шланг

  • 开云体育导航船用疏浚水、吸泥、排泥用胶管

    Деңиз тереңдетүү үчүн езина түтүк

    Резинатүтүктөрдүнбултүрүүчүннегизгитиркемелерличинтазалоо,пляждытолуктоожеиримелиорацияжанабашкажарандыкинженериядолбоорлоруболупсаналат。Чоңдиаметрдегисоргучжанажеткирүүтүтүгүнтүтүктөрменентуташтырууоңой,толкундарданкелипчыккантермелүүнүазайтат。Шлангдагы медианы дагы平滑。对сүзүүчүтереңдетүүчүдеңизрезинашлангдарыДреджерменендалкелгентереңдетүүчүинженерияүчүнколдонулат。

Baidu
map