Үлкен диам метрл т резеңке түтік

  • 开云体育导航船用疏浚水、吸泥、排泥用胶管

    Теңізтүбінтереңдетусуынаарналғанрезеңкешланг

    Резеңкешлангтардыңбұлтүрінеарналғаннегізгіқосымшаларсағалардытазарту、жағажайдытолықтырунемесеірімелиорацияжәнебасқадақұрылысжобаларыболыптабылады。Үлкендиаметрлісоружәнежеткізушлангісінқұбырларғақосуоңай,толқындартудыратынтербелістердіазайтады。Шлангтағы тасушыны тегіс етіп жасаңыз。ҚалқымалытереңдетуүшінтеңізрезеңкешлангісіДреджерменсәйкескелетінтереңдетутехникасыүшінпайдаланылады。

Baidu
map